Lavenergihus

Lavenergihus er boliger med et lavere behov for energi til oppvarming enn en standard bolig. I lavenergihus ligger totalt årlig energibehov under 100 kWh/m² (i Oslo),

mens et hus bygd etter gjeldende teknisk forskrift trenger 170 kWh/m². Av dette utgjør oppvarming ca. 30 kWh/m² i et lavenergihus, mot 80 kWh/m² for en standardbolig. For å oppnå lavenergistandard brukes 25-30 cm isolasjon i yttervegg (u-verdi 0,20 inkludert kuldebruer), 35-45 cm mot yttertak (u-verdi 0,09) og 25-35 cm i gulv på grunn (u-verdi 0,10). Det brukes trelags superisolerte vinduer. Belysning og elektrisk utstyr bør være av lavenergiutførelse. Huset har gjerne store vindusfelt mot sør og minst mulig vinduer mot nord.

Vi har god erfaring med lavenergihus, og sitter med en kompetanse som svært få andre norske firmaer har i dag. Vi har gode referanser innen lavenergihus, og tar gjerne en uforpliktende prat om temaet.

Lavenergihus er et voksende fenomen, og fler og fler ser den langsiktige positive effekten det gir. Det er både miljøvennlig og kostnadsbesparende.