Eiendomsutvikling

Vi satser spesielt på utvikling av miljøvennlige energiløsninger. Vi har spennende eiendomsprosjekter på gang, som varierer i størrelse og innhold. Vi besitter stor kompetanse i alle ledd gjennom hele utviklingsprosessen og salg.